Liuqing Xia

General Manager of Xi'an TIANHUA

Bachelor of Business Administration, Tianjin University